A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
BIP.gov.pl

  Status prawny

  Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną Gminy Sitkówka-Nowiny, nieposiadającą osobowości prawnej.

  Centrum Usług Wspólnych działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 446, ze zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2016 r. poz.1870),
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047),
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm),

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Izabela Lesik
  Publikacja dnia: 07.03.2018
  Podpisał: Ryszard Kusak
  Dokument z dnia: 07.03.2018
  Dokument oglądany razy: 1022
MegaBIP free (2.09)